Dr. Öğr. Üyesi SONAT PINAR KARA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SONAT PINAR KARA

T: (0282) 250

M spkara@nku.edu.tr

W spkara.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2003-2008
Tez: 24 saatlik idrarda elektrolit ölçümüı ve bunların spot idrarla korelasyonu (2008)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2016-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BİLİR B., EKİZ BİLİR B., YILMAZ İ., SOYSAL ATİLE N., YILDIRIM T., KARA S. P., GÜMÜŞTAŞ S. A., ORHAN A. E., AYDIN M., Association of apelin endoglin and endocan with diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetic patients, European review for medical and pharmacological sciences., vol. 20, pp. 892-898, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Huang L., Crino M., Wu J. H., Woodward M., Land M., McLean R., Webster J., Enkhtungalag B., Nowson C. A., Elliott P., Cogswell M., Toft U., Mill J. G., Furlanetto T. W., Ilich J. Z., Hong Y. H., Cohall D., Luzardo L., Noboa O., Holm E., Gerbes A. L., Senousy B., KARA S. P., Brewster L. M., Ueshima H., Subramanian S., Teo B. W., Allen N., Choudhury S. R., Polonia J., Yasuda Y., Campbell N. R., Neal B., Petersen K. S., Reliable Quantification of the Potential for Equations Based on Spot Urine Samples to Estimate Population Salt Intake Protocol for a Systematic Review and Meta Analysis, JMIR Research Protocols, vol. 5, pp. 190, 2016.
SCI-Expanded Erişim Linki
3. BİLİR B., TÜLÜBAŞ F., EKİZ BİLİR B., SOYSAL ATİLE N., KARA S. P., YILDIRIM T., GÜMÜŞTAŞ S. A., TOPÇU B., KAYMAZ Ö., AYDIN M., The association of vitamin D with inflammatory cytokines in diabetic peripheral neuropathy, Journal of Physical Therapy Science, vol. 28, pp. 2159-2163, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. YANIK M. E., ERFAN G., ALBAYRAK H., KARA S. P., SOLMAZ D., KULAÇ M., Alopesi Areata Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Normal Popülasyon İle Karşılaştırılması, Genel Tıp Dergisi, vol. 26, pp. 46-49, 2016.
Özgün Makale
5. BİLİR B., AKKOYUN D. Ç., AYDIN M., ÖZKARAMANLI GÜR D., KARA S. P., DEĞİRMENCİ H., ALBAYRAK N., AKYÜZ A., ALPSOY Ş., KOCA C., EREL Ö., Koroner arter hastalığı şiddeti ile disülfid nativ tiyol oranı ilişkisi, European Journal of General Medicine, 2016.
Özgün Makale
6. KARA S. P., ERKOÇ R., USUL SOYORAL Y., BEĞENİK H., ALDEMİR M. N., Correlation of 24 Hour Urine Sodium Potassium and Calcium Measurements with Spot Urine, European Journal of General Medicine, vol. 10, pp. 20-25, 2013.
Özgün Makale
7. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., SAYARLIOĞLU M., DOĞAN E., KARA S. P., BEĞENİK H., Sheehan syndrome presented with acute renal failure associated with rhabdomyolysis and hyponatraemia, Nephrology Dialysis Transplantation, vol. 21, pp. 827-828, 2006.
Vaka Takdimi SSCI Erişim Linki
8. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., ETLİK Ö., SAYARLIOĞLU M., DOĞAN E., KARA S. P., Effects of CAPD on hepatosteatosis and lipid profile, Nephrology Dialysis Transplantation, vol. 21, pp. 554-554, 2006.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
9. ERKOÇ R., SAYARLIOĞLU H., CEYLAN K., DOĞAN E., KARA S. P., Gas forming infection in a renal cyst of a patient with autosomal dominant polycystic kidney disease, Nephrology Dialysis Transplantation, vol. 21, pp. 555-556, 2006.
Vaka Takdimi SSCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARA S. P., TEKİNALP A., BİLİR B., DEĞİRMENCİ H., AVCI O., ÖZNUR M., TURGUT B., Makroglossi ve Ödem Bulguları ile Multipl Myeloma Tanısı, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2016.
Vaka Takdimi
2. BİLİR B., ŞAKACI M., EKİZ BİLİR B., ALTINDAL M., ORAN M., EROĞLU O., KARA S. P., SEDEF S., Perindopril Amlodipin Aşırı Doz Kullanımına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği Vakası, İnternational Journal of Basic Clinical Medicine, cilt 4, ss. 92-95, 2016.
Vaka Takdimi
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ORAN M., BİLİR B., ŞAKACI M., EKİZ BİLİR B., KARA S. P., EROĞLU O., Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgusu, International Anatolian Academic Online Journal, Health Science,, cilt 2, ss. 7-10, 2014.
Vaka Takdimi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SOLMAZ D., AVCI O., YALÇIN B. Ç., KARA S. P., ORAN M., Vitamin D Deficiency Might Contribute Fatigue and Disease Activity in Patients with Fibromyalgia, Annual European Congress of Rheumatology (10.06.2015-13.06.2015).
Poster
2. EKİZ BİLİR B., SOYSAL ATİLE N., BİLİR B., TOPÇU B., KARA S. P., BAYKIZ D., AYDIN M., Association of neutrophil to lymphocyte ratio with different glucose metabolism status, 17th European Congress of Endocrinology (16.05.2015-20.05.2015).
Poster
3. SAYARLIOĞLU H., YILDIRIM ÇETİN G., COŞKUN YAVUZ Y., ALTUNÖREN O., KILINÇ M., YILDIZ S., KARA S. P., ERKOÇ R., SAYARLIOĞLU M., Evaluation of renal functions in patıents with Behcet Disease without overt renal involvement, Kıdney Internatıonal Supplements, Offıcial Journal of The International Society of Nephrology (27.11.2013-01.12.2013).
Poster Erişim Linki
4. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., DOĞAN E., USUL SOYORAL Y., KARA S. P., ESEN R., Intermittant tuberculosis treatment undergoing long term dialysis, International Congress of Central Asia Infectious Diseases (ICCAID) 2008. (27.03.2008-31.03.2008).
Poster
5. SAYARLIOĞLU H., DOĞAN E., ERKOÇ R., USUL SOYORAL Y., KARA S. P., BAYKAL S., GÜDÜCÜOĞLU H., The effect of zofenopril on the peritoneal membrane in CAPD patients, 43th ERA-EDTA Annual Congress 2006 (15.07.2006-18.07.2006).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYA S., KARA S. P., Solunum Sıkıntılı Hastada Chilaiditi Sendromu ve Romatoid Artrit Birlikteliği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38.Ulusal Kongresi (15.10.2016-19.10.2016).
Özet bildiri
2. KARA S. P., ÜNAL A., KARABULUT E., HPV AŞISI SONRASI GELİŞEN BENİGN İNTARKRANİAL HİPERTANSİYON OLGU SUNUMU, 18.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (12.10.2016-16.10.2016).
Poster
3. KARA S. P., TEKİNALP A., BİLİR B., DEĞİRMENCİ H., AVCI O., ÖZNUR M., TURGUT B., MAKROGLOSSİ VE ÖDEM BULGULARI İLE MULTİPL MYELOMA TANISI, 18.ULUSAL İÇHASTALIKLARI KONGRESİ (12.10.2016-16.10.2016).
Poster
4. SOLMAZ D., ORAN M., KARA S. P., D vitamini eksikliği Fibromyalji hastalarındaki halsizlik ve hastalık aktivitesine katkıda bulunuyor olabilir, XV. Ulusal Romatoloji Kongresi (29.10.2014-02.11.2014).
Sözlü Bildiri
5. BİLİR B., ŞAKACI M., EKİZ BİLİR B., ALTINDAL M., ORAN M., EROĞLU O., KARA S. P., SEDEF S., Perindopril Amlodipin Aşırı Doz Kullanımına Bağlı Akut BöbrekYetmezliği Vakası, 16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi (21.05.2014-25.01.2014).
Poster
6. ŞAŞAK G., KARA S. P., Kronik Hemodiyaliz Hastasında Metabolik Alkaloz, 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (13.11.2013-17.11.2013).
Poster
7. KARA S. P., ERKOÇ R., USUL SOYORAL Y., BEĞENİK H., ALDEMİR M. N., 24 saatlik idrarda sodyum potasyum ve kalsiyum ölçümü ve bunların spot idrarla korelasyonu, 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 2010 (19.05.2010-23.05.2010).
Sözlü Bildiri
8. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., DOĞAN E., USUL SOYORAL Y., KARA S. P., ESEN R., Diyaliz Hastalarında Aralıklı Tüberküloz Tedavisi, 8.Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, 2006 (10.05.2006-14.05.2006).
Poster
9. SAYARLIOĞLU H., DOĞAN E., ERKOÇ R., USUL SOYORAL Y., KARA S. P., BAYKAL S., GÜDÜCÜOĞLU H., Periton diyalizi hastalarında zofenoprilin periton zarı üzerine olan etkisi, 8.Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi, 2005 (10.05.2006-14.05.2006).
Poster
10. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., KARA S. P., BEĞENİK H., DOĞAN E., Hiponatremi rabdomiyoliz akut Böbrek yetmezliği ile ortaya çıkan sheehan sendromu, 22. Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2005 (16.11.2005-20.11.2005).
Poster
11. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., CEYLAN K., KARA S. P., DOĞAN E., Polikistik böbrek hastalığında kist içinde gaz oluşturan enfeksiyonu olan bir olgu, 22. Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. (16.11.2005-20.11.2005).
Poster
12. SAYARLIOĞLU H., ERKOÇ R., DOĞAN E., SERTOĞULLARINDAN B., KARA S. P., BEĞENİK H., Pyelonefriti taklid eden akut renal arter trombozu Olgu sunumu, 22.Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2005 (16.11.2005-20.05.2005).
Poster
13. SAYARLIOĞLU H., SAYARLIOĞLU M., YILDIZ S., KARA S. P., DÜLGER H. H., ERKOÇ R., Behçet Hastalığında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2005, (16.09.2005-20.09.2005).
Poster
14. SAYARLIOĞLU M., HARMAN E., YILDIZ S., SAYARLIOĞLU H., KARA S. P., Van ve Çevresinde Yaşayan Behçet Hastalarının Demografik Klinik ve Tedavi Özellikleri, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2005 (16.09.2005-20.09.2005).
Poster
15. HARMAN E., SAYARLIOĞLU M., DEMİR C., SAYARLIOĞLU H., ÇALKA Ö., AKDENİZ N., KARA S. P., HARMAN M., Behçet Hastalarında Koagülasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi, Ulusal Romatoloji Kongresi, 2005 (30.08.2005-04.09.2005).
Poster
16. YILDIZ S., SAYARLIOĞLU M., SAYARLIOĞLU H., CEYLAN K., KARA S. P., DOĞAN E., ERKOÇ R., Romatoid Artrit li Hastaların Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Ulusal Romatoloji Kongresi 2005 (30.08.2005-04.09.2005).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Medical Internet Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Üyelikler
Türkiye İç Hastalıkları Derneği, Üye, 2013-.
Aldığı Sertifikalar
Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 09.01.2016-10.01.2016.
DİYALİZ EĞİTİM PROGRAMI, Yer:İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 05.07.2010-05.10.2010.